lydterapi

Lydterapi er egnet til alle børn, unge og voksne der har:

 • Indlæringsproblemer
 • Udfordringer ved læsning og stavning
 • Koncentrations vanskeligheder
 • Forsinket sproglig udvikling, udtale problemer, stammen
 • Øreproblemer feks. vædske, dræn, mellemørebetændelser
 • Høreproblemer, måske forårsaget af overstående, kan ikke “høre efter”, glemmer beskeder, forveksler eller misforstår det man siger, APD
 • Udadreagerende, hidsigt temperament, opfarende
 • Stille, indelukket, genert, nervøs
 • For tidligt fødte og særligt sensitive, personer med lav smertetærskel for lyd/støj

Priser:

 • 1. Undersøgelse alene:  Kr. 1250,-
 • Lydterapi forløb  (1. Undersøgelse og 4-6 besøg):  Kr. 2500,-
 • Leje af lydkasse pr. måned:  Kr. 200,-

Undersøgelsen:

Før en behandling igangsættes laves en grundig undersøgelse af klienten. Der laves dels en høreprøve, audiometertest, der fortæller, hvordan samhørelsen er mellem højre og venstre øre. Høreprøven kan også fortælle om ørerne hører ens eller om det er forsinkelser i det hørte. Altså en form for ekko. Høreprøven viser om det er visse frekvenser man hører dårligere. Eftersom lydene i vores sprog ligger på forskellige frekvenser, er det svært at få sammenhæng i det man hører, hvis det er stor forskel på det ørerne hører. En høreprøve fortæller desuden om man kan retningsbestemme lyden og hvor sensitiv hørelsen er.

Efter høreprøven laves en test med stemmegafler, der sættes forskellige steder på kroppen. Testen fortæller os hvordan hjernen opfatter og behandler den vibrerende lyd fra stemmegaflen. Den viser om der er eventuelle blokeringer i nervesystemet, som vil kunne afhjælpes af Kranio-Sacral-terapeut, osteopath eller kiropraktor. Alle resultater tegnes ind i et diagram. Hos mennesker med ovenstående problematikker ser man et særligt mønster i diagrammet.

Desuden tages læse og staveprøve og i visse tilfælde nogle motoriske tests.

Ved at sammenholde de forskellige resultater ser man tydeligt om klienten vil have glæde af lydbehandling eller ej.

 

Behandlingen:

Selve behandlingen starter hos terapeuten med at barnet sidder på en resonator. En resonator er en meget kraftig højtaler der sender svingninger ud, der forplanter sig til kroppen. Disse svingninger på samme tid afspænder nervesystemet og stimulere områderne i hjerne der har med lyd, rytme og sprog at gøre, så man er mere modtagelig for lydterapien. Selve behandlingen består af 5 min. lyd direkte i ørerne hver dag. Klienten får udleveret en CD med forskellige lydfrekvenser, som skal høres efter anvisningen. Klienten ligger afslappet på ryggen, lyden varer 5 min. og derefter skal man slappe af i yderligere 5-10 minutter. Lydene er arytmiske og uharmoniske at lytte til og lige netop den type lyd, træner nerverne. Det sker ved at nerverne udsættes for impulser der sætter dem i sving, jo mere de udfordres des tydeligere bliver det signal, der sendes igennem dem. Der sker altså en modning af nerverne fra høresneglen til hjernen. Undersøgelsen gentages ca. hveranden måned og behandlingen justeres derefter. Et forløb med lydterapi varer som regel 7-9 måneder. Det anbefales at have en resonator hjemme i starten af forløbet til at sætte skub i effekten af lydterapien. Lydterapi kan gives til børn fra 7 år, mens resonatorbehandling kan gives til børn fra 2 år.

En resonator kan lejes for kr. 200,- pr. måned.

Den kræver man har et stereoanlæg med alm. højtaler udgang, gerne med balanceindstilling.

 

Resultater:

Børn samt forældre til børn der har været i lydterapi, beretter om følgende positive bivirkninger: Mere ro, bedre koncentration også i skolen, mere nærværende, opfatter i højere grad hvad der sker omkring dem. Husker beskeder bedre, husker det de har læst. Læsehastighed forøget med op til 4 gange. Flottere og mere flydende skrift med færre stavefejl. Børn der er urolige, opfarende og hidsige bliver mere rolige. Børn der er stille og indelukkede får bedre selvværd og bliver mere harmoniske. Børn der er særligt sensitive og støjfølsomme kan også have glæde af behandlingen. Behandlingen udretter ikke mirakler.  Men træner og modner nervesystemet, så forudsætningerne for sund indlæring bedres. Selv om mange børn bliver deres problemer kvit, kan der være meget fagligt stof der skal indhentes.

Nogle børn har brug for specialfremstillede CD’er det produceres efter mønstret på deres høreprøve. Disse koster 250,- pr CD.

Jeg har desuden matriale til stavekursus som kan tilkøbes for kr.20 pr. bog.

Teorien:

Teorien og metoden til behandling af ovenstående er udviklet af den danske fysiker Christian A. Volf i 50’erne. Siden er et stort antal børn og voksne blevet hjulpet til en bedre indlæring. Behandlingen er ikke særlig anerkendt i Danmark eftersom psykologer og lærere der tester børnene for indlæringsvanskeligheder og ordblindhed ikke kender noget til ørerne og nervesystemets funktioner. Og læger der kender alt til ører, hørelse og nerver  sjældent  interesserer sig for indlæring og trivsel hos barnet. Barnets hørelse kan, nemlig godt ligge inden for normalområdet, men hvis ikke hørelsen er ens på ørerne, hvis ikke der er den nødvendige dynamik i hørelsen eller hvis bearbejdningen af det man hører  ikke er optimalt, giver det ingen mening. Eftersom lydene i vores sprog ligger på forskellige frekvenser er det meget svært at få sammenhæng i det man hører, hvis man hører visse frekvenser dårligt. Dermed er forudsætningerne for at lære at læse, skrive og stave dårlige. Det giver sig ofte udslag i trivsels problemer hos barnet og i familien. Der kan være forskellige årsager til at hørelsen ikke er optimal. Hvis barnet har haft perioder med vædske i ørerne eller mellemørebetændelser, er nerverne ikke blevet stimuleret optimalt. Selv om barnet er helbredt for problemet, er nerverne lidt i dvale. Som en arm i gips. Efter gipsen skal armen genoptrænes for at muskler og nerver igen fungere optimalt. På samme måde skal nerverne i ørerne indhente det forsømte og det sker ikke nødvendigvis ved at vædske eller betændelse fjernes. Men ved at give særlig lyd i ørerne.

Lydterapi kan med fordel kombineres med sansemotorisk træning. Læs mere under Sansemotorisk behandling.