barn

Psykomotorisk terapi i kombination med sansemotorisk træning balancere nervesystemet og sikrer en harmonisk udvikling hos barnet. Følgende udfordringer ser jeg ofte, hos børn der kommer i klinikken:

 • Hypermobilitet
 • Forsinket motorisk udvikling
 • Balanceproblemer, svage faldreflekser
 • Udfordringer med koordinering
 • Rundtossede, svimmel, køresyge
 • Følsom berøringssans, kræsenhed
 • Kravler på væggene, er hidsige, opfarende, frustrerede
 • Særligt følsom, trækker sig fra vilde, ustrukturerede aktiviteter
 • Urolige, ukoncentrerede børn, der har svært ved at finde ro, falde i søvn, sove igennem
 • Børn der ikke vil honorere omgivelsernes krav selvstændighed og selvhjulpenhed
 • Børn der er usikre, selvværdsproblemer

Børn med en eller flere af disse udfordringer kan have glæde af psykomotorisk terapi og sansemotorisk træning.

Der stilles kun krav som barnet kan honorere, med tiltagende sværhedsgrad, så barnet oplever succes og udvikling.

Priser:

Psykomotorisk terapi:

Børn: 1-16 år.
Behandling: 60 min. Kr. 450,-

Sansemotorisk undersøgelse/ behandling:

Incl. skriftlig tilbagemelding samt behandlingsplan:
1. Behandling: 60 min. Kr. 1050,-
Opfølgende beh. 60 min. Kr. 450,- 

 

Ved udeblivelse betales 50% af prisen

 

Sanseintegration og motorisk udvikling:

Børnebehandlinger kan være af meget forskellig karakter. Det kan være med fokus på konkrete motoriske problemer, såsom hybermobilitet.

Behandlingen kan også være med fokus på barnets sansemotorik, hvor der arbejdes med alle barnets sanser. Har barnet problemer med at bearbejde og integrere de sanseindtryk det får gennem aktivitet og leg, samt i hvile, smitter det af på humøret og på glæden ved at bevæge sig alene og sammen med andre. Udfordrer barnet ikke sine sanser og sin motorik optimalt, bliver de med tiden mere følsomme og derved bliver ubehaget fra sanseindtrykkene større. Derved bliver udviklingen negativt selvforstærkende.

Børn der er urolige eller ukoncentrerede kan have svært ved mærke sig selv eller er måske følsomme overfor sansepåvirkninger, som vi andre knapt registrerer. 

Oplever du at dit barn er uroligt, ukoncentreret, meget sensitiv overfor berøring og lyde, er kræsent, let bliver køresyg eller rundtosset, trækker sig fra vilde lege, har svært ved at finde ro, falde i søvn, sover uroligt, ikke kan/vil honorere de krav omgivelserne stiller? Så kan det være fordi det ikke integrerer de indtryk det får fra sine sanser optimalt. Alle disse symptomer der medfører dårlig trivsel hos barnet og måske hos familien, trænes i den sansemotoriske behandling, hvor årsagen ofte skal findes.

Ofte har forældrene en fornemmelse af at der er noget med barnet, det trives/udvikler sig ikke optimalt, selv om vægtkurven følges, men det kan være svært at sige præcis hvad det  er, der ikke fungerer. Her kan en sansemotorisk undersøgelse hjælpe os til at afdække barnets problematikker.

 

Praktisk:

Alle børnebehandlinger foregår i en sal med god plads til leg og fysisk udfoldelse.

Forældrene får et skema til udfyldelse, som medbringes ved 1. undersøgelse samt samtykkeerklæring der skal medbringes ved 1. besøg.

Sansemotorisk behandling kan med fordel kombineres med lydterapi. Læs mere på siden “Lydterapi”.